Našemu spolku byla přidělena datová schránka právnické osoby

Datová schránka: h2cr6z7

Od teď tedy máme povinnost komunikovat s úřady pomocí této datové schránky.

Uvítací zpráva Informačního systému datových schránek

Informační systém datových schránek je zřízen a provozován na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Jeho správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Provozovatelem ISDS je Česká pošta, s.p.

Vážená paní, vážený pane,
blahopřejeme, právě jste se stali uživatelem Informačního systému datových schránek (ISDS). Rádi
bychom Vám touto cestou nabídli pár užitečných rad, které se Vám při práci s datovou schránkou
mohou hodit.

Kdo má přístup do datové schránky?
Do datové schránky získává automaticky přístup ten, pro koho byla zřízena. U právnických osob je to statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku. Tato osoba může pověřit další osoby, aby s datovou schránkou pracovaly, přijímaly nebo odesílaly zprávy. Může také určit administrátora, který bude provádět nastavení datové schránky a případně i pověření dalších osob.
Každá z těchto osob má možnost se přihlašovat do datové schránky prostřednictvím svých
přístupových údajů. Jen tak lze v systému určit, kdo jakou operaci provedl. Nikdy proto své přístupové údaje (jméno a heslo, elektronický prostředek, atd.) nikomu nesdělujte ani nepředávejte!

Základní, ale nejméně bezpečný, způsob přihlašování do datové schránky je uživatelským jménem a
heslem. Doporučujeme Vám proto do Vaší datové schránky přistupovat prostřednictvím některého z dalších způsobů autentizace, které zvyšují bezpečnost používání datové schránky.

Jedná se o:
a) Přihlašování pomocí služby IDENTITA OBČANA, prostřednictvím metod se značnou nebo vysokou mírou zabezpečení, např. s využitím eObčanky, Mobilním klíčem eGovernmentu, Bankovní
identitou, nebo přístupem přes NIA ID. Informace na https://info.identitaobcana.cz .


b) Přihlašování Mobilním klíčem eGovernmentu nabízí snadný přístup k datovým schránkám, ke
kterému můžete používat Váš mobil nebo tablet s operačním systémem Google Android nebo
Apple iOS.
Více informací na https://www.mojedatovaschranka.cz/static/ISDS/help/page15.html#15 .


c) Přihlašování jménem, heslem a certifikátem, případně jménem, heslem a SMS kódem.
Výhodou přihlašování mobilním klíčem a elektronickými prostředky v nabídce Služby Identita občana je mimo jiné i to, že se s nimi můžete přihlásit ke všem svým účtům v ISDS.

Nepřihlašujete se do Vaší datové schránky pravidelně? Díky možnosti nastavení SMS nebo emailové
notifikace Vám neunikne ani jedna příchozí zpráva. Službu si můžete aktivovat v nastavení Vaší datové schránky a upozornění Vám budeme zasílat buď na Vámi zadaný email nebo prostřednictvím SMS.


K čemu se dá datová schránka využít?
Přes datovou schránku můžete přijímat i odesílat datové zprávy orgánům veřejné moci, tedy jednoduše řečeno, všem úřadům. Takto zaslaná zpráva má stejnou váhu, jako kdybyste ji poslali doporučeným dopisem nebo na úřad zanesli osobně, a navíc je zcela zdarma.
Vaši datovou schránku však můžete využít také pro zasílání datových zpráv ostatním držitelům
datových schránek, kteří nejsou orgány veřejné moci (fyzické, podnikající fyzické či právnické osoby).
Tato služba, která se jmenuje Poštovní datová zpráva (PDZ), je elektronickou obdobou doporučené
zásilky. Posílejte smlouvy, objednávky i jiné důležité dokumenty Vašim zákazníkům, dodavatelům nebo obchodním partnerům přímo z datové schránky. Poštovní datové zprávy od ostatních subjektů, které nejsou orgány veřejné moci, můžete přijímat zcela zdarma.
Pokud budete mít zájem odesílat Poštovní datové zprávy, můžete jednoduše elektronicky uzavřít
smlouvu na www.ceskaposta.cz nebo, obdobně jako v případě mobilního telefonu, dobít kredit přímo v datové schránce.


Jak ukládat doručené a odeslané datové zprávy?
Datová schránka má na rozdíl od mnoha e-mailových účtů neomezenou kapacitu. Nikdy se Vám proto nemůže stát, že by Vám zpráva nedošla jen proto, že už nemáte místo. Na druhou stranu se datové zprávy ve Vaší schránce ukládají po omezenou dobu 90 dnů od okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k datové zprávě, nebo po dobu 3 let, pokud by se za tu dobu do datové schránky taková osoba nepřihlásila. Během této doby máte čas si je přečíst a uložit. Pokud chcete, abyste se o ukládání a archivaci zpráv nemuseli vůbec starat, připravili jsme pro Vás službu Datový trezor. Tato služba automaticky archivuje datové zprávy starší 90 dnů od doručení, takže již nepřijdete o žádnou důležitou zprávu.

U každé nové datové schránky máte možnost si vyzkoušet Datový trezor o kapacitě 20 zpráv na 3
měsíce zdarma a bez jakýchkoliv závazků. Před ukončením časové platnosti Datového trezoru na
zkoušku je možné přejít na placenou verzi služby s kapacitou dle výběru od 20 do 5 000 zpráv. Zřízení či rozšíření služby je možné provést dvěma způsoby – buď na základě objednávky na www.datovytrezor.cz nebo přímou platbou z Vašeho kreditu.

V případě, že se nerozhodnete pro využívání služby Datový trezor, můžete si zprávy např. uložit do
svého počítače nebo archivovat jiným způsobem.


Zasílání nevyžádaných obchodních sdělení
Rádi bychom Vás upozornili, že zasílání nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení
prostřednictvím Informačního systému datových schránek je zakázáno. Jedná se o přestupek, za který hrozí vysoké pokuty.


Kde mohu získat další užitečné informace?
V samotném systému datových schránek (na portále www.mojedatovaschranka.cz) jsou dostupné další informace a rozsáhlá nápověda. Můžete také zavolat na naši infolinku 954 200 200 a operátoři Vám rádi poradí.