Spolky a ochrana osobních údajů ve světle GDPR

Vážení přátelé,

možná jste se již setkali se strašákem, který se jmenuje GDPR (Dží dí pí ár). Jedná se o obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation), které si klade za cíl zvýšit ochranu osobních dat občanů.

Představte si, že si něco koupíte v internetovém obchodě. Za tímto účelem o vás prodejce dopředu zjistí vše možné i nemožné a pak se vaše data používají pro různé komerční účely. Co se děje s údaji o vás, nevíte, a v důsledku vám z toho pramení akorát neustálé obtěžování v podobě různých reklamních sdělení, ať již po telefonu nebo e-mailem, či do vašich poštovních schránek. Nebo se vám někdo dostane do e-mailové schránky na základě přihlašovacích údajů, které někde ve velkém nakoupil. Nebo se někdo dozví, s čím se léčíte v nemocnici, kde uniknou informace z kartotéky. To vše je chápáno jako problém a směrnice se snaží stanovit jednotná pravidla pro shromažďování a péči o osobní údaje ve všech státech EU.

Neziskové organizace našeho typu k tomu přišly spíše jako slepý k houslím. V textu, který zformulovala advokátní kancelář Mgr. Aleny Hájkové (viz příloha – Spolky a ochrana osobních údajů ve světle GDPR), se dozvíte, jaké jsou obecné zásady, které ze směrnice, resp. z její implementace do národní legislativy vyplývají, ale i to, že pokud jste s osobními údaji postupovali doposud podle zákona, nemusíte se ničeho obávat. Tedy GDPR nepředstavuje pro běžné spolky našeho typu problém. Je možné, že pouze zatím, ale spekulovat o tom je ještě předčasné.

Aleš Sedláček, předseda spolku Česká rada dětí a mládeže

Nové nařízení na ochranu osobních údajů – GDPR vzniklo s cílem maximálně hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Mnohé spolky se děsí nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které má u nás vstoupit v účinnost od 25. května 2018, ale pokud již data zpracovávají, zas tak mnoho nového je nečeká. Cílem Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – (GDPR) je především sjednotit, zpřesnit a aktualizovat pravidla ochrany osobních údajů v rámci členských států Evropské unie (EU). Problematiku GDPR, její dopad na spolky a organizace, pracující s dětmi a mládeží, a zejména postup přípravy na účinnost GDPR včetně jednoduchého výčtu základních kroků, zpracovala přehledně právnička Mgr. Alena Hájková.

Její návodný text ve formátu PDF najdete zde: Spolky a GDPR – východiska pro přípravu na účinnost Nařízení

zdroj: spolek Česká rada dětí a mládeže