Vyčistili jsme koupaliště

V dubnu loňského roku proběhla na Martinicích I. etapa rekonstrukce místního „koupaliště“. Revitalizaci vodní nádrže provedli členové a příznivci spolku Naše Martinice z. s. za významné finanční podpory Pardubického kraje a města Proseč.

Aby bylo možné toto oblíbené odpočinkové místo využívat, bylo třeba jej připravit na další sezonu. Nikdo by totiž neřekl, kolik nečistot se nejen z napadaného listí může usadit na dně nádrže za jediný rok. Svolali jsme proto členy spolku Naše Martinice z. s., aby společnými silami koupaliště vyčistili. V sobotu 21. dubna se na místě sešlo 20 ochotných brigádníků a také řada dětí.

Nejprve bylo zapotřebí povolit dosluhující stavidlo a nádrž pomalu vypouštět. Úklidová četa ty největší nánosy vyvážela na kolečkách, za ní postupovali čističi s košťaty a nakonec poslední frontu tvořili dobrovolní hasiči z Proseče, kteří zbývající nečistoty splachovali proudnicemi do odtoku. Další skupina upravovala břehy a okolí nádrže. Pocit z dobře vykonané práce umocnil krásný a prosluněný den.

Na své si přišla také ekologie. Mezi uvedenými čističi se neustále pohybovala skupina dospěláků a dětí, která z vody vybírala čolky, kterých se nám podařilo zachránit více nežli 300.  Čolci byli po vyčištění nádrže vráceni zpět do svého čistého prostředí. Čolek je v ČR zákonem chráněn v kategorii silně ohrožený druh. Čolek jako ocasatý obojživelník žije ve vodě i na souši, kde tráví zimní období. Je velmi citlivý na čistotu vody a jeho přirozeným prostředím jsou obvykle nevelké rybníčky či tůně, jež z naší krajiny postupně mizí. Proto není tento blízký příbuzný mloka ohrožen ani tak přirozenými predátory, kterými jsou kachny či čápi, jako činností člověka. Pro své rozmnožování dnes čolci obtížně hledají vhodnou vodní plochu, na cestě za ní, plné překážek včetně frekventovaných silnic, jich mnoho zahyne. Bez rafinované pomoci ochránců přírody by budoucnost čolka v naší krajině nevypadala příliš nadějně.

Dnes se už ale koupaliště znovu napouští a pomalu se začíná těšit na své první návštěvníky. Velké poděkování patří nejen Sboru dobrovolných hasičů města Proseč,  jmenovitě Robertu Nekvindovi, Josefu Soudkovi a Pavlíně Vodičkové, bez jejichž techniky by nebylo možno tak kvalitně vyčištění provést, ale také všem, kteří se akce zúčastnili.

Pokud se podaří na příští rok získat další finanční prostředky, rádi bychom v revitalizaci nádrže pokračovali opravou jejího dna, šikmých stěn a instalací napouštěcích a vypouštěcích mechanismů.

Výbor spolku Naše Martinice z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *