Značené cyklo okruhy mikroregionu Maštale

Síť cyklotras je rozdělena do 9 očíslovaných okruhů, každému okruhu je pro lepší přehlednost navíc přiřazena barva (žlutá, zelená, bílá, červená nebo modrá).

Základními prvky značení jsou rozcestníky s uvedením následujících cílů a jejich vzdáleností od současné pozice. Uvedené číselné označení informuje, kterých okruhů je následující úsek součástí. Na místech, kde se jednotlivé okruhy překrývají, je uvedeno okruhů více (max. 3). Ne vždy tak platí soulad mezi označením okruhu a cílovým místem. Platí pouze na následujícím úseku k dalšímu rozcestníku, kde se mohou jednotlivé okruhy opět rozdělit do samostatných tras. K některým cílům se tak lze dostat až následným odbočením ze současného okruhu na okruh jiný na některém z následujících křižovatek, opět označených příslušným rozcestníkem. Někdy jsou jednotlivé rozcestníky instalovány v zrcadlově souměrných párech, pro snadnou viditelnost při obousměrném určení okruhů. V některých případech jsou rozcestníky doplněny o tabulku s místním názvem daného místa případně turistického cíle.

Druhým typem značení jsou směrovky. Nesou pouze označení okruhu (případně okruhů), na kterém se nacházejí a určují na dané cyklotrase směr k následujícímu rozcestníku. Pomocí směrovek nikdy nedochází ke spojování, rozdělování či křížení jednotlivých okruhů – tuto funkci mají pouze rozcestníky. V drtivé většině jsou směrovky umisťovány jako pár pro oba směry.

Rozcestníky a směrovky jsou dále doplněny o výstražné trojúhelníky, upozorňující na úsek s náročným terénem nebo křížení silnice. Dále také směrovky k turistickým cílům či stravovacím a ubytovacím zařízením ležícím v blízkosti cyklotras, případně další značení.

Cyklotrasy

okruh 1 Maštalská stezka

Cyklotrasa Maštale 1mapatrasaGPX KML

délka okruhu: 30 km

minimální výška: 343 m n. m.,  maximální výška: 550 m n. m.

celkové klesání: 534 m, celkové stoupání: 534 m

Všivická stezka

Cyklotrasa Maštale 2mapatrasaGPXKML

délka okruhu: 31 km
minimální výška: 324 m n. m.,  maximální výška: 549 m n. m.
celkové klesání: 438 m, celkové stoupání: 445 m

Posekanecká stezka

Cyklotrasa Maštale 3mapatrasaGPXKML

délka okruhu: 23 km
minimální výška: 474 m n. m.,  maximální výška: 703 m n. m.
celkové klesání: 281 m, celkové stoupání: 288 m

 • Proseč
 • Na Borkách
 • Posekanec (myslivna)
 • Borek
 • Budislav
 • Kamenné Sedliště
 • Zimka (rybník)
 • Hatě
 • Svatá Kateřina
 • Martinice
 • Pastvisko
 • Záboří
 • Proseč

Voštická stezka

Cyklotrasa Maštale 4mapatrasaGPX KML

délka okruhu: 27 km

minimální výška: 364 m n. m.,  maximální výška: 547 m n. m.

celkové klesání: 461 m, celkové stoupání: 460 m

 • Proseč
 • Posekanec (myslivna)
 • Budislav
 • Poříčí u Litomyšle
 • Mladočov
 • Olšany
 • Jarošov
 • Vranice
 • Roudná
 • Dudychov
 • Bor u Skutče
 • Proseč

Martinická stezka

Cyklotrasa Maštale 5 mapatrasaGPX KML

délka okruhu: 25 km

minimální výška: 451 m n. m.,  maximální výška: 667 m n. m.
celkové klesání: 414 m, celkové stoupání: 420 m

 • Proseč
 • Paseky
 • Martinice
 • Františky
 • Rychnov
 • Otradov
 • Mířetín
 • Česká Rybná
 • Záboří
 • Proseč

Polanská stezka

Cyklotrasa Maštale 6mapatrasaGPXKML

délka okruhu: 25 km
minimální výška: 332 m n. m.,  maximální výška: 500 m n. m.
celkové klesání: 414 m, celkové stoupání: 414 m

 • Perálec
 • Zderaz
 • Polanka (chata)
 • Mokrá Lhota
 • Leština
 • Dvořiště
 • Doubravice
 • Podchlum
 • Chlum
 • Střítež
 • Hluboká
 • Kutřín
 • Perálec

Zámecká stezka

Cyklotrasa Maštale 7mapatrasaGPXKML

délka okruhu: 25 km

minimální výška: 324 m n. m. maximální výška: 497 m n. m.

celkové klesání: 408 m, celkové stoupání: 408 m

Pivnická stezka

Cyklotrasa Maštale 8mapatrasa – GPX – KML

délka okruhu: 22, 4 km

minimální výška: 345 m n. m.,  maximální výška: 495 m n. m.
celkové klesání: 446 m, celkové stoupání: 446 m

 • Bor u Skutče
 • Vranice
 • Nová Ves u Jarošova
 • Chotovice
 • Příluka
 • Rybníček
 • Mokrá Lhota
 • Leština
 • Dolany
 • Pivnice (skalní rokle)
 • Zderaz
 • Bor u Skutče

Tereziánská stezka

Cyklotrasa Maštale 9mapa

délka okruhu: 25, 7 km

minimální výška: 428 m n. m.,  maximální výška: 705 m n. m.

celkové klesání: 453 m, celkové stoupání: 453 m

 • Jarošov
 • Olšany
 • Mladočov
 • Poříčí u Litomyšle
 • Pod Hůrou (u skalní stěny)
 • Zrnětín
 • Hatě
 • Svatá Kateřina
 • Posekanec (myslivna)
 • Na Borkách
 • Jarošov

Borovská stezka

délka trasy: 2, 7 km

minimální výška: 613 m n. m.,  maximální výška: 660 m n. m.

 • kř. u Hatí
 • Borová

Čachnovská stezka

délka trasy: 6, 9 km

minimální výška: 600 m n. m.,  maximální výška: 697 m n. m.

 • Františky
 • Pustá Kamenice
 • Ruda
 • Čachnov