SPOLEK

NAŠE MARTINICE z. s.

Účelem spolku je dobrovolně sdružovat občany a budovat jejich pocit sounáležitosti s Martinicemi, místní částí města Proseč, šířit historický odkaz původních rodáků, aktivně se podílet na zvelebování Martinic s cílem vést děti a mládež v duchu místních zvyklostí a tradic, podporovat sportovní aktivity mládeže. Spolek pořádá sportovní, kulturní a osvětové akce. Spolek má již 45 členů starších 18 let.

AKCE a AKTUALITY

DALŠÍ AKCE SPOLKU

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Podrobnosti v článku: Platba členských příspěvků

 

KALENDÁŘ AKCÍ