SPOLEK

NAŠE MARTINICE z. s.

Účelem spolku je dobrovolně sdružovat občany a budovat jejich pocit sounáležitosti s Martinicemi, místní částí města Proseč, šířit historický odkaz původních rodáků, aktivně se podílet na zvelebování Martinic s cílem vést děti a mládež v duchu místních zvyklostí a tradic, podporovat sportovní aktivity mládeže. Spolek pořádá sportovní, kulturní a osvětové akce.

AKCE SPOLKU

AKCE SPOLKU

AKTUALITY
 • Město Proseč – Místní poplatky v roce 2022
  Pro rok 2022 jsou stanovené platnými obecně závaznými vyhláškami následující druhy místních poplatků: Poplatek za odpadyPovinnost platit poplatek má: a) fyzická osoba přihlášená v obci,b) fyzická osoba, která má ve …
 • Historie Proseče a Martinic
  První písemná zmínka o Proseči je z roku 1349 z listiny arcibiskupa Arnošta z Pardubic, kde se zmiňuje o prosečském kostelu a farnosti. Vznik města však sahá až do 2. poloviny 12. století. První písemná zpráva o Martinicích pochází z roku 1749.
 • Smuteční oznámení
  Vážení přátelé, s lítostí Vám oznamujeme, že nás v pátek 10. prosince 2021 po dlouhé nemoci, ve věku 86 let, navždy opustil pan Liboslav Krčil, poslední starosta samostatné obce Martinice, …
 • Úplná uzavírka silnice z Proseče do Martinic – rekonstrukce silnice
  V termínu od 9. srpna do 31. srpna 2021 dojde k úplné uzavírce silnice č. III/354 5, Proseč – odbočka Martinice – viz příloha. Důvod uzavírky:Rekonstrukce silnice – oprava krajnice …
 • Z historie: Letecká katastrofa v Martinicích – kpt. Jan Zikl † 1970
  Dne 10. listopadu 1970 došlo jižně od obce Proseč na Chrudimsku v místní části Martinice k letecké katastrofě, při které zahynul pilot 1. třídy kpt. Jan Zikl. Již po startu …

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Podrobnosti v článku: Platba členských příspěvků

 

KALENDÁŘ AKCÍ
Nebyla nalezena žádná událost!