SPOLEK

NAŠE MARTINICE z. s.

Účelem spolku je dobrovolně sdružovat občany a budovat jejich pocit sounáležitosti s Martinicemi, místní částí města Proseč, šířit historický odkaz původních rodáků, aktivně se podílet na zvelebování Martinic s cílem vést děti a mládež v duchu místních zvyklostí a tradic, podporovat sportovní aktivity mládeže. Spolek pořádá sportovní, kulturní a osvětové akce.

AKCE SPOLKU

AKCE SPOLKU

AKTUALITY

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Podrobnosti v článku: Platba členských příspěvků

 

KALENDÁŘ AKCÍ
Nebyla nalezena žádná událost!