SPOLEK

NAŠE MARTINICE Z. S.

Účelem spolku je dobrovolně sdružovat občany a budovat jejich pocit sounáležitosti s Martinicemi, místní částí města Proseč, šířit historický odkaz původních rodáků, aktivně se podílet na zvelebování Martinic s cílem vést děti a mládež v duchu místních zvyklostí a tradic, podporovat sportovní aktivity mládeže. Spolek pořádá sportovní, kulturní a osvětové akce.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Pro rok 2019 jsou členské příspěvky stanoveny ve výši 150 Kč.
Prosíme ty členy spolku, kteří neuhradili členské příspěvky pro rok 2018 a 2019, aby tak učinili na bankovní účet spolku – číslo účtu: 94392825/2010
Výbor spolku Naše Martinice z. s.

AKTUALITY
Město Proseč spouští participativní rozpočet

Rada města Proseč připravila a schválila podmínky pilotního projektu „Participativní rozpočet 2020 v Proseči“. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o penězích v rozpočtu a pomohli tak rozvoji své obce. Základním principem je, že město vymezí každý rok část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Rada města Proseč navrhla pro rok 2020 alokovat celkem 700 tisíc korun z rozpočtu na projekty vybrané v rámci participativního rozpočtu. Pro každou místní část je vyhrazena částka 100 tisíc korun. O způsobu využití této částky mohou rozhodnout přímo občané na základě předložených návrhů. Základní podmínkou je, že všechny projekty musí být realizovány ve veřejném prostoru a být využitelné širokou veřejností. Na webových stránkách a v příštím čísle zpravodaje bude umístěn formulář, pomocí kterého budou občané moci podávat písemně své návrhy. Termín pro podání návrhů bude do 31. ledna 2020. Předkladatel by měl být vždy připravený si svůj návrh obhájit před Komisí rozvoje města Proseč. Komise všechny podané návrhy posoudí z hlediska finanční náročnosti, složitosti (např. projektová dokumentace, povolení) a především z pohledu, aby vybrané projekty prospěly a přinesly užitek co největšímu počtu občanů.
Jan Poslušný, radní města Proseč, https://www.mestoprosec.cz/sites/default/files/2019-11/zpravodaj_2019_11_web.pdf

Rozbité silnice výstavbou D35

21. 10. 2019 – Všichni dobře vidíme, jak jsou některé úseky silnic v okolí Proseče postupně ničeny zatíženými kamiony, které vozí kamení z lomu Budislav na stavbu D35.
Hejtman Martin Netolický, hovořil o rekonstrukcích silnic, které slouží jako trasa pro navážení a odvoz materiálu v souvislosti se stavbou D35. „Veškeré komunikace, které jsou zařazené do sítě komunikací, po kterých je vezen materiál z a na stavbu D35, budou následně opraveny, na čemž jsme domluveni se státem. Není totiž možné, abychom následně tyto komunikace řešili v rámci krajského rozpočtu, jelikož se jednoznačně jedná o vyvolanou investici,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Zdroj: www.pardubickykraj.cz/aktuality

10. 10. 2019 – V Luži lidé podepisují petici kvůli D35. Město drtí kamiony s materiálem pro dálnici. Rozbité silnice a obrubníky, chodci, kteří se bojí přejít přes cestu. Dálnice D35 má sice od Luže na Chrudimsku vést asi patnáct kilometrů daleko, lidé ve městě z ní ale radost nemají. Každý den uličkami přes náměstí projedou desítky aut naložených kamením. Přes Luži totiž firmy dovážejí na staveniště materiál. Každý kamion, který veze materiál na stavbu, by měl mít za sklem viditelné označení. „Označený D35 není a evidentně veze náklad na D35,“ říká nezávislá starostka Luže Veronika Pešinová a odhaduje, že jí každý den kolem oken projede asi čtyřicet těžkých nákladních aut.
Celý článek na: pardubice.rozhlas.cz

5. 9. 2019 – Kraj i obce mají stejný zájem – opravit silnice poškozené výstavbou D35. V Pardubickém kraji Ředitelství silnic a dálnic ČR aktuálně staví 27 kilometrů nové dálnice D35. To je dobrá zpráva nejen pro řidiče. Výstavba ale s sebou logicky nese i dopravní zátěž. Po silnicích II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje, během tří let stavby dálnice stavbaři převezou neuvěřitelných 2,8 milionů m3 zeminy a další stavební materiál. Pardubický kraj zmapoval síť komunikací, kterých se tato zvýšená zátěž týká, a provedl diagnostiku jejich aktuálního stavu. Kraj totiž usiluje o dohodu s ministerstvem dopravy, aby po skončení výstavby zaplatilo 2/3 nákladů na opravy těchto silnic. Mohlo by jít o částku až 1,4 miliardy korun. „Víme, že výstavba bude bolet. Je to zátěž pro silnice, je to zátěž pro obce a pro jejich obyvatele. Chceme udělat vše proto, aby to bolelo co nejméně,“ řekl starostům náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš s tím, že Pardubický kraj se bude snažit komunikace opravovat i průběžně tak, aby například zimní údržba mohla být bezproblémová. „Kraj bude alokovat nějaké prostředky dopředu, abychom pak s opravami nemuseli čekat až na chvíli, kdy ministerstvo dopravy peníze do kraje pošle,“ dodal Kortyš.
Celý článek zde: www.suspk.cz


AKCE SPOLKU

Foto a články z akcí: MINI ZOO v Martinicích, Výlet na „Stezku v oblacích“, Velikonoční tvoření 2019, Vánoční tvoření s Mikulášem 2018 a další akce naleznete v rubrice AKCE SPOLKU.

 

KALENDÁŘ AKCÍ

Prosinec 2019

Leden
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Živý betlém

Adventní koncert Cantando a Rubeš v Krouně

15

KINO: TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK

16
17
18
19
20
21
22

VÍTÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA

23
24
25
26
27

KINO: AMNESTIE

28
29
30
31
1
2
3
4
5