Na návrh našeho spolku realizuje město Proseč výměnu a doplnění svítidel veřejného osvětlení v Martinicích za úsporná LED svítidla

Participativní rozpočet 2020

Na konci roku 2019 rozhodla rada města o realizaci prvního participativního rozpočtu v historii našeho města. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o penězích v rozpočtu a pomohli tak rozvoji svého města. Základním principem je, že město vymezí část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě udělat nebo vylepšit.

V rámci předložené výzvy občanům byla tehdy navržena realizace až 7 projektů, v každé místní části jeden, a hodnota každého projektu neměla přesáhnout částku 100.000 Kč. Termín pro podání návrhů byl stanoven do konce ledna 2020. Do stanoveného termínu město obdrželo celkem 10 návrhů od občanů ze všech místních částí. Následně se předpokládalo hodnocení záměrů a jejich osobní obhájení před komisí rozvoje města. Bohužel na začátku března 2020 přišel Covid-19, omezení osobních kontaktů, nové výdaje města na Covid opatření a také daňový propad samotného rozpočtu města.

Přes všechny složitosti a úskalí, které nové období přineslo vybrala a rozhodla nakonec sama rada města v červnu 2020 o realizaci 4 z 10 předložených návrhů:

Záboří: Doplnění 2 dětských prvků na dětské hřiště v Záboří a provedení opravy stávajících prvků hřiště, předkladatel Osadní výbor Záboří

Podměstí: Přemístění a vytvoření nového místa na tříděný odpad se zpevněnou plochou a závětřím, předkladatel Pavel Čermák

Miřetín: Vybudování zastřešeného cyklopřístřešku se stojanem na kola, předkladatel SDH Miřetín

Martinice: Výměna a doplnění svítidel VO v MČ Martinice za úsporná LED svítidla, předkladatel spolek Naše Martinice

První tři záměry byly plně realizovány, poslední záměr v místní části Martinice byl zatím realizován pouze částečně a dokončen bude v letošním roce.

V realizaci: Martinice – Výměna a doplnění svítidel VO za úsporná LED svítidla.
Nevybrané záměry k realizaci: Česká Rybná – 2x Měřič rychlosti vozidel a falešná kamera na průjezd do obce od Proseče, Česká Rybná – Montáž elektrického zvonění na místní zvoničce, Paseky – Pořízení mobiliáře pro akce na Pasekách, Podměstí – Revitalizace parku v Podměstí, Podměstí – Měřič rychlosti vozidel.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseče