Město Proseč spouští participativní rozpočet

Město Proseč spouští participativní rozpočet

Rada města Proseč připravila a schválila podmínky pilotního projektu „Participativní rozpočet 2020 v Proseči“. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o penězích v rozpočtu a pomohli tak rozvoji své obce. Základním principem je, že město vymezí každý rok část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Rada města Proseč navrhla pro rok 2020 alokovat celkem 700 tisíc korun z rozpočtu na projekty vybrané v rámci participativního rozpočtu. Pro každou místní část je vyhrazena částka 100 tisíc korun. O způsobu využití této částky mohou rozhodnout přímo občané na základě předložených návrhů. Základní podmínkou je, že všechny projekty musí být realizovány ve veřejném prostoru a být využitelné širokou veřejností. Na webových stránkách a v příštím čísle zpravodaje bude umístěn formulář, pomocí kterého budou občané moci podávat písemně své návrhy. Termín pro podání návrhů bude do 31. ledna 2020. Předkladatel by měl být vždy připravený si svůj návrh obhájit před Komisí rozvoje města Proseč. Komise všechny podané návrhy posoudí z hlediska finanční náročnosti, složitosti (např. projektová dokumentace, povolení) a především z pohledu, aby vybrané projekty prospěly a přinesly užitek co největšímu počtu občanů.
Jan Poslušný, radní města Proseč, https://www.mestoprosec.cz/sites/default/files/2019-11/zpravodaj_2019_11_web.pdf