Uzavírka a oprava silnice v Martinicích

Informace k opravám komunikací Martinice a Proseč-Pasíčka

Město Proseč ve spolupráci s Pardubickým krajem od dubna do června 2024 opraví hned dvě komunikace na území města ve velmi špatném stavu.

První je komunikace vedoucí přes celou místní část Martinice. Komunikace je z části v majetku Pardubického kraje a z části v majetku města Proseč. Opravu dlouho blokovaly historicky nedořešené majetkoprávní vztahy, které se až nyní městu podařilo vyřešit a město získalo potřebné pozemky pod svou částí komunikace.

Oprava bude provedena formou položení nového asfaltového koberce v celé délce a šířce hlavní komunikace. Tato oprava se stane historicky největší investicí samospráv na území místní části Martinice. O celkové náklady přesahující 8 mil. korun se bude dělit Pardubický kraj s městem Proseč. Podmínkou realizace této velké investice ze strany kraje je následný bezúplatný převod krajské části komunikace do majetku města, které si bude již plně hradit budoucí údržbu a opravy. S touto podmínkou město souhlasilo.

Druhou komunikací, která projde zásadní rekonstrukcí, je komunikace z Proseče k záchranné stanici Pasíčka. Komunikace se nachází ještě na území města, ale osadní část Pasíčka, včetně záchranné stanice, se nachází již zcela na katastru obce Bor u Skutče. Oprava bude provedena také položením nového asfaltového koberce v celé délce a šíři komunikace. Tato investice ve výši 1 mil. korun se uskuteční pouze díky finanční podpoře Pardubického kraje, který na opravu poskytl městu dotaci ve výši 500 tisíc korun. O druhou polovinu nákladů se podělí město Proseč s obcí Bor u Skutče rovným dílem.

S opravou komunikací budou spojena nezbytná dopravní omezení, za které se občanům a majitelům nemovitostí, kterých se tyto omezení dotknou, jménem města i Pardubického kraje, předem omlouváme. Informace k termínům a uzavírkám jsou již nyní zveřejněny na webových stránkách města.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Oprava komunikace Martinice:

Termín: 22. 4. 2024 – 31. 5. 2024

Uzavírka: úplná (po domluvě se zhotovitelskou firmou budou mít omezený přístup majitelé nemovitostí)

Kontakt na zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Tovární 209, 537 01 Chrudim, IČO: 480 35 599; p. Miloš Licek, tel.: 608 238 938

Návrh objízdné trasy: Příloha č. 2, 3 z Proseče po silnici č. II/357 ke křižovatce se silnicí č. III/354 2, po silnici č. III/354 2 do obce Česká Rybná, po silnici č. III/354 9 ke křižovatce se silnicí č. III/354 5 a zpět (viz. příloha)

Oprava komunikace Proseč – Pasíčka:

Termín: 3. 5. 2024 – 17. 5. 2024

Uzavírka: úplná (po domluvě se zhotovitelskou firmou budou mít omezený přístup majitelé nemovitostí)

Kontakt na zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Tovární 209, 537 01 Chrudim, IČO: 480 35 599; p. Miloš Licek, tel.: 608 238 938

https://www.mestoprosec.cz/obcan/informace-k-opravam-komunikaci-martinice-prosec-pasicka


Veřejná zakázka: Silnice III/35410 Martinice

Veřejná zakázka: Silnice III/35410 Martinice

Zadávací podmínky

SMLOUVA O dílo č. SMLO-62/1153/200/20/2024 na zhotovení díla „Silnice III/35410 Martinice“


Harmonogram prací:


Soupis prací:

Cena s DPH: 7 109 328,51 Kč

Uzavírka: