Souše uzavřely Toulovcovy maštale. Lesníci se je báli rozřezat

Turisté nemohou vyrazit do skalního útvaru Městské maštale u Proseče. Městské lesy Litomyšl tam totiž pokácely deset souší. Místo aby kmeny lesníci odvezli, nechali je vzhledem k pravidlům pro hospodaření v rezervaci na stezce ležet.

Z obou stran osadili cedule se zákazem vstupu. Litomyšl nyní slíbila, že do dvou týdnů cestu uvolní. Trasa mezi Budislaví a Vranicemi vedoucí po žluté turistické značce v přírodní rezervaci Toulovcovy maštale je uzavřena, lesníci pokáceli u skalního útvaru Liščí díry borovice, které ohrožovaly bezpečnost lidí.

Zároveň ale oznámili, že bez vydání výjimky od příslušných úřadů je nemohou podle podmínek hospodaření v rezervaci odklidit. „Z důvodu prevence můžeme kácet nebezpečné stromy kvůli turistickému ruchu, ale nemůžeme s nimi nadále nijak nakládat ani manipulovat,“ řekl vedoucí Městských lesů Litomyšl Petr Novák.

Cestu z absurdní situace hledali zástupci obcí i kraje. Výsledkem je kompromis, lesníci do dvou týdnů kmeny pokrátí, aby tudy lidé mohli opět chodit. Pomoci jim v tom má čerstvý dopis krajského úřadu městu Litomyšl, který konstatuje něco, co je zřejmé. Totiž, že když byly stromy pokáceny kvůli bezpečnosti turistů, nedává žádný smysl pak lidem vstup do skal zakázat.

„Dále uvádíme, že nakácené stromy mohou být nakráceny a manipulovány tak, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků na turistické trase,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Dominik Barták. Na druhou stranu to ale neznamená, že lesníci mohou dřevo z rezervace odvézt. To musí zůstat ve skalách až do chvíle, než městské lesy získají chybějící kulaté razítko.

„Je nutné zdůraznit, že zpřístupnění cesty nezdržovaly Městské lesy Litomyšl. Ty ke kácení přistoupily kvůli tomu, aby stromy neohrožovaly kolemjdoucí, bohužel celou záležitost zkomplikovala nejasná pravidla ohledně možnosti manipulace s pokácenými kmeny v přírodní rezervaci,“ uvedl mluvčí Litomyšle Michele Vojáček.

Kácení v rezervaci je mnohem složitější než v běžném lese. Kvůli souším v Toulovcových maštalích Městské lesy Litomyšl požádaly krajský úřad o povolení nahodilé těžby borovic, které napadl kůrovec.
Krajský úřad souhlasil, nicméně po podaném odvolání ministerstvo životního prostředí žádost vrátilo úředníkům v Pardubicích k novému projednání.

Ministerstvo letos v dubnu potvrdilo, že je možné pokácet stromy, které ohrožují kolemjdoucí, protože k tomu výjimka podle zákona být nemusí, ale jak napsalo, „systematické odklízení dřevní hmoty by již porušením uvedeného zákazu bylo“.

Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/toulovcovy-mestske-mastale-prosec-lesy-uzavrene.A210507_606985_pardubice-zpravy_skn