GIS města Proseč

Geografický informační systém (GIS) je v dnešní době nezbytnou pomůckou pro hospodárné rozhodování a plánování rozvoje obce.

GIS může obsahovat informace z katastru nemovitostí, evidence obecního majetku, územní plán, technické sítě a spoustu dalších důležitých dat v interaktivní mapě s připojenými databázemi. 

Geografický informační systém nachází uplatnění jak v soukromém sektoru, tak v samosprávě či státní správě např. v oblasti územního rozhodování, v oblasti správy inženýrských sítí či při analýzách různých datových sad. Jeho hlavním přínosem je spojení grafické části dat s databázovou částí dat. Grafická data mohou v systému být ve formě rastrové (letecké snímky, historické mapy…) či ve formě vektorové (digitální mapy, výkresy z CAD…) a často také jako zdroj dat slouží webové mapové služby ve formě WMS či WFS.