Novoroční předsevzetí a poděkování

V rámci novoročních předsevzetí se členové spolku zavázali, že budou v roce 2018 pokračovat ve své činnosti a to nejen v oblasti kulturní a sportovní – akce pro děti i dospělé, ale také při údržbě a opravách místních komunikací, dalších úpravách koupaliště, prostoru památníku padlých a Kolajové studánky. V roce 2018 se budeme také podílet na realizaci důstojné oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československa.

Spolek Naše Martinice z. s. vyslovuje poděkování starostovi Bc. Janu Macháčkovi, radě a zastupitelům města Proseč za významnou podporu činnosti spolku a těší se na další spolupráci.