Oprava lesní cesty podruhé

1. května 2018 provedla firma M & M ZEMNÍ PRÁCE úpravu a výměnu příčných odvodňovacích žlabů na lesní cestě z Martinic na hlavní silnici II/357 ke Svaté Kateřině. Povrchová dešťová voda valící se při dešti po lesní cestě, je těmito zpevněnými žlaby s příčným sklonem svedena mimo povrch cesty do podélného odvodňovacího příkopu. Konstrukce vozovky tak bude více chráněna před škodlivými účinky povrchové vody. Náklady na tuto opravu byly financovány z rozpočtu města Proseč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *