Schůze spolku a přijetí nových členů

15. září 2017 se uskutečnila schůze spolku, při které byla projednána změna stanov a přijetí nových členů. K tomuto dni máme již celkem 36 členů spolku Naše Martinice z. s.