Výlet k propasti Macocha a do Punkevních jeskyní

Nápad, vydat se společně na výlet, vznikl asi před třemi měsíci na jedné z členských schůzí spolku Naše Martinice z. s. Tenkrát jsme se společně shodli na poznávacím zájezdu k propasti Macocha a do Punkevních jeskyní v Moravském krasu. Vzhledem k velkému množství zájemců, bylo nejprve zapotřebí rezervovat vstupenky, a to hodně dopředu, neboť v jarních a letních měsících je návštěvnost Punkevních jeskyní vysoká, dále objednat autobus a v neposlední řadě se poohlédnout i po zařízení, kde by nás mohli v tak velkém počtu, naráz všechny občerstvit.

Termín zájezdu byl stanoven na sobotu 19. května 2018. Ted den jsme si museli trošku přivstat. Sraz byl totiž už v sedm hodin. Sešli jsme se v maximálně možném počtu, a to 55 účastníků, tradičně před Restauraci u Marešů.

Díky velkému počtu dětí, bylo v autobuse opravdu veselo. Slunce svítilo a cesta nám rychle ubíhala. Na místo jsme dorazili po deváté hodině.

Cesta pěšmo začala v informačním centru u turistické chaty Macocha, od které jsme postupovali dále k Hornímu můstku propasti Macocha (hloubka 138,5 m). Odtud jsme se po naučné Salmově stezce, místy velmi výrazným klesáním, dostali dolů do Pustého žlebu na asfaltovou cestu v hlubokém krasovém údolí. Prošli jsme Čertovou brankou, jež je reliktem staré průtokové jeskyně a došli až ke vstupu do Punkevní jeskyně.

Předem jsme byli jsme informováni, že dole v jeskyni bude zima. Tam se teplota pohybuje okolo 5 °C . Suchá cesta – vchod do Předního dómu hlídá největší stalaktit jeskyní – Strážce. Sifonovitá chodba nás dovedla do Hlinitých síní, které sousedí se Středním dómem, u jehož stropu je nepřístupná Krystalová chodba. Za Stalagmitovou chodbou jsme klesali dnem jeskyně do Zadního dómu, kde se před námi rozevřelo samotné dno Macochy. Byla to nádhera, z reproduktoru zněla vážná hudba a v našich očích se leskl údiv a neskutečný úžas. Mohli jsme se zde pokochat pohledem na dno propasti a na Horní a Dolní jezírko, která napájí říčka Punkva. Od průvodce jsme se dověděli něco z historie a poslechli si i známou pověst o propasti. Zde skončila tzv. Suchá cesta.

Pak přišla na řadu Vodní cesta – romantická a tajemná plavba na loďkách po podzemní Punkvě. Vodní dómy mezi dnem Macochy a Pustým žlebem jsou výsledkem činnosti mocného proudu vody, která si tudy pod tlakem hledala cestu na povrch. Pluli jsme přes První, Druhé a Třetí jezero k nejkrásnější jeskyni krasu – Pohádkovému (Masarykovu) dómu, který byl společně s nezapomenutelnou plavbou Vodními dómy vrcholným zážitkem při obdivování podzemních krás. Mohutné stalagmity, stalaktity a stalagnáty, záclony a kaskády se v pozadí dómu v Brčkové chodbě střídaly s množstvím nejmladších tvarů, průsvitných brček, mrkvovitých ztluštěnin s výrůstky všemožných tvarů a s hvězdicemi křivých stropních vláken, heliktitů.

V povrchovém přístavu skončila naše prohlídka odkud jsme se vydali jsme se směrem ke Skalnímu mlýnu, kde už na nás čekal dobrý oběd a poté cesta zpět autobusem do Martinic. Na úplný závěr došlo ale až na konci naší výpravy. Tím byl samo sebou společný přípitek. Dobrá nálada, tóny kytary a zpěvu nebraly konce…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *